FAQ overstap Informat – Toolbox

Transitie naar INFORMAT en Toolbox

 

Vragen en antwoorden (FAQ)

(laatste update 26/04/2022)

 

In mei 2022 schakelen alle scholen van het schoolbestuur KOBA Voorkempen over naar Informat en Toolbox. Dit heeft een grote impact op de administratie van onze scholen. Het is echter belangrijk om de opportuniteiten van deze overstap te benadrukken:

  • Alle scholen van KOBAVK zullen in één database werken. Vooral wanneer leerlingen binnen KOBAVK van school veranderen (meestal van basis naar secundair) is dit interessant.
  • De software van INFORMAT lijkt ons ‘intuïtiever’ te werken, zodat men makkelijker uiteenlopende Informatie genereert, zonder dat men echt knowhow over database nodig heeft.
  • Ondersteuning vanuit INFORMAT verloopt soepel.
  • Voor de overstap van WISA / Broekx naar INFORMAT brengen we alle betrokkenen uit onze scholen samen, zodat jullie elkaar leren kennen, dit traject samen doorlopen, samen expertise opbouwen en die expertise nadien verder nog kunnen uitbouwen én delen.

Uit de reacties op onze rondvraag aan directies bleken – logischerwijze – enkele vragen en bezorgdheden. Wij willen jullie hierop graag een afdoend antwoord geven. Hieronder vind je dan ook een heleboel mogelijke vragen met een antwoord erop. Deze pagina wordt aangevuld naarmate er meer vragen en/of antwoorden zijn.

Heb je zelf een vraag waarop je het antwoord niet kunt terugvinden dan mag je die vraag stellen door een e-mail te sturen naar dirk.neelen@kobavoorkempen.be. Er wordt steeds geantwoord en relevante vragen zullen hier gepubliceerd worden.

 

Tijdpad
DatumActieToelichting
///Opstellen intakeficheDit gebeurt op de achtergrond, in samenspraak met directies.
di. 08-03-22LeerlingenfacturatieDe medewerkers van de leerlingenfacturatie komen een eerste maal samen om Toolbox te bekijken.
ma. 02-05-22Aanlevering intakeficheDit gebeurt op de achtergrond. Het betreft de keuze van te activeren modules, bepaling schrijfrechten enz.
ma. 02-05-22Aanlevering bestandenDit gebeurt op de achtergrond. Vanaf dit moment kan er niet meer in WISA of Broekx gewerkt worden. Wijzigingen van gegevens moeten manueel bijgehouden worden en nadien in INFORMAT ingevoerd worden.
Koppeling Informat-ToolboxDit gebeurt op de achtergrond.
wo. 04-05-22Intakegesprek voor alle medewerkers die op geregelde tijdstippen Informat gebruiken (Leerlingen- en personeelsadministratie)

Informatie over Toolbox

Toelichting over de werking van INFORMAT en Toolbox. Bespreking van bezorgdheden. Laatste check van te activeren functionaliteiten.

Informatie over de e-learnings van INFORMAT.

De gesprekken (2 x 1,5 u.) vinden plaats in Nooitrust, in 2 groepen, die afwisselend informatie krijgen over INFORMAT en Toolbox.

Van 9 u. – 10.30 u.: BaO informatie over Informat – SO informatie over Toolbox

10.45 u. – 12.15 u.: BaO informatie over Toolbox en SO informatie over Informat

vanaf 04-05-22e-LearningsMedewerkers kunnen via e-Learnings (online beschikbaar) op eigen tempo de functionaliteiten van INFORMAT leren kennen.
ma. 16-05-22Kick-off’ Informat

9.30 u. – 10.30 u.

Medewerkers krijgen op het einde van een online opstartsessie (max. 1u) toegang tot INFORMAT.

Toegang gebeurt via ‘two factor authentication’ volgens systeem van Vlaamse overheid (CZAM).

Vanaf nu kan men in INFORMAT werken.

Gezien het belang ervan, vragen wij met aandrang deze sessie te volgen, ook indien dit op uw vrije dag zou zijn.

vr. 20-05-22Intervisiemoment Nooitrust
leerlingenadministratie BaO (VM) leerlingenadministratie SO (NM)
Per module wordt nagegaan welke moeilijkheden men bij het eerste gebruik ervaren heeft. Er wordt gerichte ondersteuning gegeven, maar er is ook de gelegenheid om van elkaar te leren.

BaO: voormiddag van 10.30 u. – 12.00 u.

SO: namiddag van 13.00 u. – 14.30 u.

Ma. 23-05-22Actieve toepassingen ToolboxVoor medewerkers die met Toolbox zullen werken.

BaO: van 9.00 u. – 12.00 u.

SO: van 13.00 u. – 16.00 u.

Di. 24-05-22Intervisiemoment Nooitrust
personeelsadministratie BaO en SO
Per module wordt nagegaan welke moeilijkheden men bij het eerste gebruik ervaren heeft. Er wordt gerichte ondersteuning gegeven, maar er is ook de gelegenheid om van elkaar te leren.

BaO en SO: 10.30 u. – 12.00 u.

Verdere ondersteuning
Informat
Via servicedesk.
Via nieuwsbrieven en webinars.
Via navormingen.
Verdere ondersteuning
Toolbox
Het Toolbox-team is makkelijk bereikbaar via KOBAVK.

 

INFORMAT – overstap

Moeten alle scholen op hetzelfde moment de overstap maken?

Ja. Enerzijds kan op die manier de transitie technisch gezien het meest soepel georganiseerd worden. Anderzijds kunnen alle betrokken personeelsleden op hetzelfde moment en met gelijkaardige ervaringen dezelfde introductie, opleiding en intervisiemomenten volgen. Dit ondersteunt de ontwikkeling van een ‘leergemeenschap’. We opteren ook voor de korte pijn in plaats van een lang getrokken overgangsproces.

Is een gefaseerde overstap mogelijk: personeelsadministratie in mei en leerlingenadministratie in september?

Dit is technisch gezien niet mogelijk: de link tussen de overheid en WISA (voor uitwisseling van gegevens) kan niet deels worden doorgeknipt. De overstap moet dus in één keer gebeuren, zowel voor personeelsadministratie als voor leerlingenadministratie. Dit betekent ook dat iedereen op hetzelfde moment in een leerproces stapt en dat de onderlinge uitwisseling bevorderd wordt

Moet de omzetting van WISA / Broekx naar INFORMAT voorbereid worden? Moeten wij technisch zaken in orde maken?

De omzetting van WISA kan ‘achter de schermen’ worden voorbereid. Dirk Neelen zal hier mee een rol in opnemen. Mogelijk wordt daarbij een beroep gedaan op medewerkers in de scholen, maar dit zal eerder beperkt blijven. Deze voorbereiding heeft uiteraard tot doel om een maximale overdracht van gegevens te kunnen realiseren. Daarnaast is het ook niet onbelangrijk om voorafgaand te weten welke gegevens niet mee zouden overgenomen worden; mogelijk kan hier dan nog op geanticipeerd worden. Alleszins is het van belang om minstens niet verrast te worden door eventueel (!) verdwenen gegevens.

Worden sjablonen uit WISA / Broekx mee overgenomen naar INFORMAT? Of moeten er in INFORMAT terug schooleigen sjablonen aangemaakt worden?

Documenten, die in WISA / Broekx gemaakt zijn, worden niet overgenomen in INFORMAT. Dit is technisch niet mogelijk. INFORMAT heeft echter zeer uitgebreide afdrukmogelijkheden voor zowel leerlingen als personeel. De software laat toe om eigen brieven aan te maken. Het toevoegen van je school- of schoolbestuurslogo is eenvoudig. Je kan ook eenvoudig eigen documenten toevoegen zodat deze toegankelijk zijn voor al de betrokken medewerkers. Diverse exports naar pdf en Excel zijn voorzien. Je kan zelf aanduiden welke gegevens je precies wenst te exporteren (ook vrije velden).

Hoe lang na de overstap blijft WISA / Broekx nog ‘actief’?

Vanaf het moment dat de bestanden op 02-05-22 worden overgedragen aan INFORMAT, wordt de band met WISA / Broekx doorgeknipt. Geen van beide softwareprogramma’s kunnen vanaf dan nog actief gebruikt worden. Een uitzondering zal gemaakt worden voor de leerlingenrekeningen. De opvolging van de onbetaalde rekeningen zal nog kunnen door de betrokken medewerkers. Het afsluiten van de vertrouwde WISA- / Broekx-omgeving zal aanvankelijk onbehaaglijk aanvoelen, maar versterkt echter het leerproces in de nieuwe INFORMAT-omgeving. Het spreekt voor zich dat het schoolbestuur alle begrip heeft voor een vertraging in de verwerking van gegevens en eventuele vergissingen die zouden gebeuren.

Hoe lang na de overstap blijft WISA / Broekx nog raadpleegbaar?

Na de kick-off op 16-05-22 kunnen de gegevens uit deze softwareprogramma’s nog enkele dagen geraadpleegd worden (met uitzondering van de leerlingenrekeningen, die zullen nog langer de gegevens kunnen raadplegen – zie hierboven). Ook hier: het spreekt voor zich dat het schoolbestuur alle begrip heeft voor een vertraging in de verwerking van gegevens en eventuele vergissingen die zouden gebeuren. In noodgevallen zijn de oude gegevens nog steeds raadpleegbaar.

Wat moeten wij als school voorbereiden?

Sommige zaken moeten op voorhand nagekeken worden. Er wordt een checklist opgemaakt die door de scholen wordt ingevuld in samenwerking met Dirk Neelen.

NIEUW 10-03-22 - Ik heb de introductiewebinar van Informat niet kunnen volgen. Is er een mogelijkheid om die toch nog te bekijken?

Je kan het filmpje terug bekijken via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=bhOiA7uHNBk

Boekhouding en facturatie

Welke gegevens worden in INFORMAT overgenomen: factuurperiodes, artikelen, facturen en betalingen? Of enkel de persoonlijke gegevens?

Er worden geen boekhoudkundige gegevens overgezet naar INFORMAT. Voor boekhouding en facturatie wordt er verder gewerkt met Toolbox.

 

Informat – Opleidingen

Hoe, waarover, wanneer en waar worden er opleidingen georganiseerd?

De ondersteuning wordt overkoepelend – centraal in Nooitrust – door het schoolbestuur georganiseerd, per ‘relevante’ groep van medewerkers. Het intakegesprek wordt gehouden op woensdagvoormiddag 04-05-22 in Nooitrust (BaO en SO apart) en dit voor alle medewerkers, die INFORMAT dagelijks gaan gebruiken. Daar zal ook het systeem van E-learning worden uitgelegd. De kick-off gebeurt op maandag 16-05-22 en dit voor alle gebruikers van INFORMAT. De medewerkers krijgen dan hun inloggegevens. Dit is digitaal en kan vanuit de school gebeuren. Er is dan ook mogelijkheid tot het stellen van (korte) vragen. De sessie duurt max. een uur. De intervisiemomenten worden georganiseerd met enkel die medewerkers die een bepaalde module van INFORMAT gebruiken. (Exacte data: zie tijdspad)

Is er een INFORMAT-oefenmodule beschikbaar?

Er is geen oefenmodule beschikbaar. Met de e-learning en webinars kunnen medewerkers de verschillende modules op voorhand bekijken (vanaf 02-05-22).

Zijn er nu reeds handleidingen ter beschikking?

Bij het intakegesprek op 04-05-22 wordt de e-learning uitgelegd. Er zijn ook webinars per item ter beschikking.

Wie moet welke opleidingen volgen?

Daar er bepaalde modules naar Toolbox gaan, zullen niet alle vroegere WISA / Broekx gebruikers overgezet worden naar INFORMAT. Medewerkers, die enkel de specifieke functionaliteiten van Toolbox zullen gebruiken, hoeven geen extra opleiding INFORMAT te volgen. Zij volgen de Toolbox opleidingen.

 

Informat – Werking

Webtoepassing

Informat is een online webtoepassing. Er is geen installatie meer nodig zoals bij Wisa. De medewerkers kunnen de gegevens vanop elke PC met internetverbinding gebruiken en raadplegen. De modules zijn te gebruiken met de meest courante webbrowsers o.a. Mozilla, Firefox en Google Chrome en dit zowel via PC als Mac.

Inloggen

Elke gebruiker krijgt zijn unieke gebruikersnaam en paswoord. Er wordt gebruikt gemaakt van tweestapsverificatie via de aanmeldingsprocedure van de Vlaamse overheid (vb. Itsme).

Leerlingenadministratie algemeen (overgenomen vanuit de infofiches Informat)

 Je kan eenvoudig leerlingen inschrijven via kids-ID en eID, inclusief overname van foto en rijksregisternummer.

 Leerlingen, die in een volgend schooljaar overgaan naar een ander instellingsnummer binnen het schoolbestuur kunnen in serie overgezet worden.

 Je bewaart alle personalia van leerlingen: adressen, telefoonnummers en contactgegevens van stiefouders, plusouders, mee-ouders, grootouders, voogden … De mogelijkheden om de gegevens van relaties en verwanten in te geven zijn erg uitgebreid.

 Je kan zelf vrije velden toevoegen als je eigen informatie wenst bij te houden.

 Je kan gebruik maken van een inschrijvingsregister.

 Diverse exports naar pdf en Excel zijn voorzien. Je kan zelf aanduiden welke gegevens je precies wenst te exporteren (ook voor vrije velden).

 De import van leerlingengegevens vanuit Excel is mogelijk, zowel om leerlingen toe te voegen als te wijzigen.

 Zeer uitgebreide afdrukmogelijkheden: leerlingenfiches, lijsten, officiële documenten. Je voegt ook eenvoudig eigen documenten toe zodat deze toegankelijk zijn voor al de betrokken medewerkers.

 Je stelt heel eenvoudig gepersonaliseerde brieven op voor uw leerlingen en bewaart deze centraal.

 De software laat toe om documenten met een eigen lay-out aan te maken. Het toevoegen van het schoollogo kan via een eigen header.

 Je kan snel automatische tellingen uitvoeren rond bv. het totaal aantal leerlingen, de verdeling jongens/meisjes, aantallen op basis van woonplaats, op gezinsoudste, per financierbaarheid, klas, administratieve groep.

 Discimuszendingen gebeuren automatisch. Hier zijn ook diverse controles ingebouwd (foutencentrum) zodat u ontbrekende gegevens meteen detecteert en snel kunt aanvullen.

 Specifiek voor het SO zijn er diverse extra’s rond stages en rond deliberaties.

 Bij elke inschrijving van een leerling wordt automatisch ook de vorige school opgehaald uit Discimus. Voor leerlingen uit het SO worden ook de behaalde studiebewijzen opgehaald.

Leerlingenadministratie inschrijvingen

In de periode mei / juni vinden ook de inschrijvingen van nieuwe leerlingen plaats. Dat er net op dat moment gedurende veertien dagen geen gegevens kunnen worden ingevoerd, komt inderdaad extra ongelegen. Men moet er voor zorgen om zoveel mogelijk leerlingen in te schrijven voor 02-05-22. Vanaf dan houdt men de nieuwe inschrijvingen bij in een excellijst. Na de kick-off op 16-05-22 kan deze lijst ingelezen worden in INFORMAT zodat men de leerlingen niet manueel moet inbrengen. Een sjabloon van de excellijst zal tijdig aan de leerlingenadministraties bezorgd worden.

NIEUW 10-03-2022 - Worden de nieuwe inschrijvingen van leerlingen voor 2022-2023 ook mee overgenomen vanuit Wisa naar Informat?

Alle leerlingen, ook de nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar, worden mee overgenomen naar Informat. De gegevens van virtuele scholen in Wisa moeten overgezet worden in Informat naar bestaande instellingsnummers.

Leerlingenadministratie einde schooljaar

De periode mei / juni is zeer intensief op vlak van leerlingenadministratie: verwerking deliberaties (bijkomende proeven, attesten met clausuleringen, diploma’s…). door gebrek aan vertrouwdheid met het nieuwe softwareprogramma kan hier enige vertraging ontstaan. De voorbereiding van de deliberaties doet men niet meer in Wisa. Vanaf 16-05-22 volgt men het stappenplan in INFORMAT.

NIEUW 31-03-2022 - Moet je delibereren via Informat?

Enkel als je nu Wisa gebruikt voor de deliberaties moet je dit na 16-05-2022 doen in Informat. De scholen, die Smartschool of Myro gebruiken, blijven dit gewoon doen.

NIEUW 31-03-2022 - Worden adviezen en motiveringen vanuit Wisa overgenomen naar Informat?

De adviezen en motiveringen, geformuleerd in Wisa worden mee overgenomen net zoals de klascontactpersonen, die nu al in Wisa staan.

NIEUW 10-03-2022 - Kunnen we voor 02-05-2022 de deliberaties met Informat al eens bekijken?

De e-learning i.v.m. de deliberaties is nu al raadpleegbaar. Je kan de link ernaar opvragen via dirk.neelen@kobavoorkempen.be.

NIEUW 10-03-2022 - Wat met de afwezigheden van leerlingen na 02-05-2022?

Als je nu Wisa gebruikt voor de afwezigheden dan moet je op 16-05-2022 alle afwezigheden manueel veranderen vanaf 02-05-2022. Informat zet alle afwezigheden in de tussenperiode op ‘aanwezig’.

NIEUW 10-03-2022 - Worden de stagegegevens vanuit Wisa mee overgenomen naar Informat?

Als je nu Wisa gebruikt voor het bijhouden van de stages dan worden die gegevens mee overgenomen naar Informat. Omdat je de zending van de stages pas vanaf 15-05-2022 kunt doorgeven, zal je deze zending via Informat moeten (en kunnen) doen.

Personeelsadministratie algemeen (overgenomen vanuit de infofiches Informat)

 Je kan de nieuwe personeelsleden registreren via e-ID, inclusief overname van foto en rijksregisternummer.

 Je bewaart alle personalia van je personeelsleden inclusief adressen, telefoonnummers en overige contactgegevens.

 Zeer volledige personeelsdossiers: overzichten op opdrachten, dienstonderbrekingen en vervangingen per personeelslid, per school en over het schoolbestuur heen.

 Gedigitaliseerd personeelsdossier: upload van de nodige bijlages en personeelsdocumenten.

 Je kan zelf personeelsgroepen aanmaken voor een efficiënt beheer van gegevens.

 Je kan vrije velden toevoegen om relevante informatie bij te houden die momenteel nog niet in de software voorzien is.

 Loopbaanoverzichten en lijsten met dienstanciënniteiten.

 Automatische TADD-berekeningen: deze berekening kan individueel of voor een selectie van personeelsleden.

 Mogelijkheid om functiebeschrijvingen en evaluaties in te voeren.

 Inventarisatie en lijsten van nascholingen.

 Inclusief overzichten op kandidaatstellingen en vacatures.

 Automatische berekening van gebruikte vervangingseenheden (BaO).

 Uitgebreide afdrukwizards voor o.a. RVA-documenten, opdrachten, contracten, dienstonderbrekingen, aanvragen en mededelingen verlofstelsels.

 Ondertekenaars kunnen per document bijgehouden worden.

 Diverse exports naar pdf en Excel zijn voorzien.

 Mogelijkheid om eigen dienstonderbrekingen te definiëren.

 Databank van sollicitanten.

 Je kan eigen brieven aanmaken. Het toevoegen van je schoollogo op alle documenten is eenvoudig.

 Je kan snel automatische tellingen uitvoeren door een aantal filters in te stellen, bv. per school, over alle instellingen heen, effectief in dienst, archiefpersoneel,…

 Aanmaak en verwerking van Edisonzendingen. Er zijn heel wat controles ingebouwd zodat het foutenpercentage uiterst klein is.

 Historiek van Edisonzendingen en verwerking terugzendingen.

NIEUW 31-03-2022 - Overname RL's uit Wisa of Broekx

Reeds verstuurde RL’s in Wisa en Broekx worden niet mee overgenomen bij de overdracht naar Informat. Je kan dus best op voorhand overzichten afdrukken vanuit Wisa of Broekx. Dit zal nog even vervelend zijn voor het huidige schooljaar. Je zal de gegevens ook nog een tijd kunnen raadplegen in het oude pakket.

Parametervelden

In Wisa / Broekx wordt er nu gewerkt met parametervelden (drop-downlijstjes) voor o.a. beroep ouders, buitenlandse gemeenten (voor geboortegemeente) e.d. INFORMAT werkt niet met deze parametervelden, maar met gewone invulvelden. De gegevens worden mee overgenomen zoals ze nu in Wisa / Broekx staan.

NIEUW 31-03-2022 - Documenten

Documenten worden niet mee overgenomen naar INFORMAT. Je zal die terug moeten aanmaken in Informat. Er zitten echter veel standaarddocumenten in en je kan ook gemakkelijk documenten zelf maken.

Documenten KOBAVK

Er zal bekeken worden welke documenten KOBAVK-uniform kunnen. Dit zal niet direct vanaf de kick-off in orde zijn. Dit proces zal geleidelijk aan verder uitgerold worden in zowel INFORMAT als Toolbox.

NIEUW 31-03-2022 - Gegevens voor export - Leerlingen-ID en Personeelscode

Nu worden de leerlingen-ID’s of de personeelscodes soms gebruikt voor export en import in andere software omdat ze in elke databank uniek zijn. De huidige ID’s en codes worden overgezet naar een vrij veld in Informat zodat ze eventueel nog gebruikt kunnen worden.

Koppeling Smartschool

Er is een rechtstreekse koppeling met Smartschool. Smartschoolgebruikers worden automatisch gegeneerd vanuit Informat. Inschrijvingen ven leerlingen worden automatisch naar Smartschool doorgestuurd. Informat beheert cruciale leerlingengegevens zoals de naam, voornaam, geboortedatum, stamnummer,… Andere gegevens zoals gegevens moeder en vader worden continu in de twee richtingen gesynchroniseerd. Afwezigheden worden continu in de twee richtingen uitgewisseld. Klaswijzigingen worden vanuit Informat meteen doorgestuurd naar Smartschool.

Koppeling Smartschool direct te gebruiken?

Na de kick-off op 16-05-22 zal de synchronisatie nog niet direct bruikbaar zijn. Eerst moeten de koppelingen goed nagekeken worden. Dit heeft te maken met welke ID’s er nu worden gebruikt.

Koppeling Scoodle en Scoodle Track (voor de scholen die het gebruiken)

De leerlingen en klassen kunnen voor Scoodle uit Informat worden genomen. Met Scoodle Track maken leerkrachten hun agenda, plannen ze hun lessen en volgen ze elke leerling individueel op. Hier is een automatische koppeling tussen Informat en Scoodle Track. Klassen worden aangemaakt in Informat en stromen meteen door naar Scoodle Track. Contactgegevens en klaswissels worden overgenomen. Afwezigheden kunnen zowel in Informat als in Scoodle Track geregistreerd worden.

 

Toolbox – Overstap

Welke functionaliteiten heeft Toolbox (en komen dus niet bij INFORMAT terecht)?

Synchronisaties

Smartschool – Lokale Active Directory – MS Office 365 Untis lessenroosters – Canon Uniflow

Financiële toepassingen

Schoolrekeningen maken – Openstaande schoolrekeningen opvolgen – Voor- en nabewaking registeren en opnemen op factuur – Artikelen verkopen via een kassa – Betalingen registreren via cash/bancontact – Boekenverkoop organiseren

Leraren

Fietsvergoeding aanvragen – Terugbetaling woon-werkverkeer aanvragen – Vooraf ingevulde ziektepapieren downloaden (pers16) – Adresboek leraren inkijken – Fotolijst leraren inkijken – Lesmaterialen opgeven voor bij boekenverkoop

Overige toepassingen

Wachten, toezichten en vervangingslijsten beheren – Inschrijvingen buiten Informat toelaten – Uitgave en inname schoolfoto’s beheren – Privacy-verzoeken van leerlingen beheren – Apple schoolmanager beheren – Adobe vouchers beheren – Leerlingenkaarten en betaalkaarten beheren

 

Toolbox – Opleidingen

Hoe, waarover en waar worden er opleidingen georganiseerd?

Net als voor INFORMAT worden de Toolbox-opleidingen overkoepelend – en centraal in Nooitrust – door het schoolbestuur georganiseerd, per ‘relevante’ groep van medewerkers. Mogelijk kiezen scholen ervoor om bepaalde modules wel / niet te activeren; dit kan dan een effect hebben op de praktische organisatie van de opleidingen. De opleidingen gaan – evident – over het gebruiken van de geactiveerde modules in Toolbox.

Wanneer worden er opleidingen georganiseerd?

De data voor de opleidingen Informat zijn nu al bekend. Die van Toolbox worden binnenkort bepaald. Je zal ze kunnen terugvinden op het tijdpad.

Komt er een aparte opleiding voor de leerlingenfacturatie?

De medewerkers van de leerlingenfacturatie worden al vóór mei bijeengeroepen. Zo kunnen ze tijdig de werking van Toolbox leren kennen om zo optimaal mogelijk de facturen van het 3de trimester voor te bereiden. De juist datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt (zie tijdpad).