Inschrijven

 • Capaciteit in onze school
  Elke basisschool in Vlaanderen is vanuit de overheid verplicht om zijn capaciteit te bepalen. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bepaalt hoeveel leerlingen er maximaal kunnen ingeschreven worden. Zij doet dat op verschillende niveaus. Het schoolbestuur van de Antoniusschool heeft op volgende niveaus haar capaciteit bepaald:
   • kleuterschool: 50 kinderen per geboortejaar
   • lagere school: 50 kinderen per leerjaar
   • kleuterschool: 200 kinderen
   • lagere school: 300 kinderen
   • basisschool: 500 kinderen
 • Vrije plaatsen
  Elke school is verplicht om het aantal vrije plaatsen per niveau te communiceren.
  Dit geeft u een beeld of een inschrijving voor uw kind in onze school eventueel nog mogelijk is.

Op  1 januari 2022 heeft onze school nog volgende vrije plaatsen voor het schooljaar 2021-2022:

 • In Antoontje, onze kleuterschool:
  • geboortejaar 2020: 32
  • geboortejaar 2019: 13
  • geboortejaar 2018: 7
  • geboortejaar 2017: 3
  • geboortejaar 2016: 0
 • In de Antoniusschool, onze lagere school
  • 1ste leerjaar: 1
  • 2de leerjaar: 5
  • 3de leerjaar: 12
  • 4de leerjaar: 3
  • 5de leerjaar: 0
  • 6de leerjaar: 5

ALLE KINDEREN VAN GEBOORTEJAAR 2020, ook die kinderen die pas instappen op 1 september 2023, kunnen ingeschreven worden in 2022.

In onze school werken we met twee periodes:

Periode 1: voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel
Ouders die al kinderen op onze school hebben of personeelsleden van onze school kunnen hun kinderen die geboren zijn in 2020 inschrijven vanaf 2 februari 2022. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen tot en met 26 februari 2022.

Periode 2: open inschrijvingsperiode
Alle ouders kunnen hun kind dat geboren is in 2020 inschrijven vanaf 1 maart 2022. De inschrijvingen start om 8.15 uur aan ons secretariaat op de Handelslei.

ALLE ANDERE KINDEREN
Kinderen van andere geboortejaren dan 2020 kunnen zich gedurende het ganse schooljaar inschrijven. Toch maken we nog graag volgende onderverdeling:

Kinderen die zullen starten op 1 september 2022:
Deze kinderen moeten inschrijven vanaf 1 maart 2022, samen met alle andere inschrijvingen

Kinderen die tijdens het schooljaar naar onze school wensen te komen:
Graag een afspraak maken met de directie via mail of telefonisch. Bij een overstap tijdens het schooljaar houden wij toch graag een inschrijvingsgesprek met de ouders, eventueel samen met uw kind.

Als u uw kind wil inschrijven in onze school, komt u gewoon naar het secretariaat van de school op 1 maart of na afspraak.

U vult het inschrijvingsdossier op school in. Het enige wat u moet meebrengen is een document waarop het rijksregisternummer van uw kind te vinden is (kidsID,…)
Als u uw kind inschrijft in onze school, verklaart u zich akkoord met ons opvoedingsproject en het schoolreglement.

Neem deel aan onze

informatie- en doe-mee-dagen

Voor reeds ingeschreven kleuters organiseren wij gedurende het schooljaar een aantal doe-mee-dagen.

Op deze dagen krijgen kleuters de kans om eens een tweetal uurtjes mee te draaien in het klasje waarin ze kort daarna zullen instappen.

Ouders mogen die dag samen met hun kinderen naar de klas komen om 9.00 uur. De kinderen kunnen kennismaken met hun klasgenootjes, de juf, de klas,… De mama, papa, oma,… kan eventueel nog bijkomende vragen stellen aan de juf.
Om 10 uur mogen de ouders hun kinderen dan weer mee naar huis nemen. Zo blijven de kinderen voor hun eerste klaservaring nog een beetje weg uit de drukte van de ochtend en de speeltijd.

Dit schooljaar zijn voor de kleuters van geboortejaar 2019 op volgende data nog doe-mee-dagen gepland:

In coronatijden zijn we genoodzaakt deze doe-mee-dagen anders te organiseren. Meer info ontvangt u via mail.

Voor ouders van nieuwe kinderen organiseren wij een infovoormiddag. Dit moment gaat door in de kleuterschool.

Op dat moment kan u een bezoek brengen in de klassen en zijn al onze kleuterleidsters  en de directie aanwezig voor meer info.

Uw kind is uiteraard ook welkom op deze informatievoormiddag.

22

december

2021

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van  10 januari 2022.
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

26

januari

2022

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van 1 februari 2022.
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

12

februari
2022

Infovoormiddag

tussen 10 uur en 12 uur in de kleuterschool

Inschrijving noodzakelijk!

directie@antoontje.be

23

februari

2022

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van 7 maart 2022.
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

30

maart

2022

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van 19 april 2022.
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

 

18

mei

2022

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van 30 mei 2022.
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

 

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb