Inschrijven

Capaciteit in onze school
Elke basisschool in Vlaanderen is vanuit de overheid verplicht om zijn capaciteit te bepalen. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bepaalt hoeveel leerlingen er maximaal kunnen ingeschreven worden. Zij doet dat op verschillende niveaus. Het schoolbestuur van de Antoniusschool heeft op volgende niveaus haar capaciteit bepaald:
– kleuterschool: 50 kinderen per geboortejaar
– lagere school: 50 kinderen per leerjaar
– kleuterschool: 200 kinderen
– lagere school: 300 kinderen
– basisschool: 500 kinderen

Vrije plaatsen
Elke school is verplicht om het aantal vrije plaatsen per niveau te communiceren.
Dit geeft u een beeld of een inschrijving voor uw kind in onze school eventueel nog mogelijk is.

Op  25 september 2020 heeft onze school nog volgende vrije plaatsen voor het schooljaar 2020-2021:

In Antoontje, onze kleuterschool:
geboortejaar 2018: 15
geboortejaar 2017: 1
geboortejaar 2016: 3
geboortejaar 2015: 2

In de Antoniusschool, onze lagere school
1ste leerjaar: 4
2de leerjaar: 11
3de leerjaar: 0
4de leerjaar: 0
5de leerjaar: 7
6de leerjaar: 3

ALLE KINDEREN VAN GEBOORTEJAAR 2019, ook die kinderen die pas instappen op 1 september 2022, kunnen ingeschreven worden in 2021.

In onze school werken we met twee periodes:

Periode 1: voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel
Ouders die al kinderen op onze school hebben of personeelsleden van onze school kunnen hun kinderen die geboren zijn in 2019 inschrijven vanaf 2 februari 2021. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen tot en met 26 februari 2021.

Periode 2: open inschrijvingsperiode
Alle ouders kunnen hun kind dat geboren is in 2019 inschrijven vanaf 1 maart 2021. De inschrijvingen start om 8.15 uur aan ons secretariaat op de Handelslei.

ALLE ANDERE KINDEREN
Kinderen van andere geboortejaren dan 2019 kunnen zich gedurende het ganse schooljaar inschrijven. Toch maken we nog graag volgende onderverdeling:

Kinderen die zullen starten op 1 september 2021:
Deze kinderen moeten inschrijven vanaf 1 maart 2021, samen met alle andere inschrijvingen

Kinderen die tijdens het schooljaar naar onze school wensen te komen:
Graag een afspraak maken met de directie via mail of telefonisch. Bij een overstap tijdens het schooljaar houden wij toch graag een inschrijvingsgesprek met de ouders, eventueel samen met uw kind.

Als u uw kind wil inschrijven in onze school, komt u gewoon naar het secretariaat van de school op 1 maart of na afspraak.

U vult het inschrijvingsdossier op school in. Het enige wat u moet meebrengen is een document waarop het rijksregisternummer van uw kind te vinden is (kidsID,…)
Als u uw kind inschrijft in onze school, verklaart u zich akkoord met ons opvoedingsproject en het schoolreglement.

Neem deel aan onze

informatie- en doe-mee-dagen

Voor reeds ingeschreven kleuters organiseren wij gedurende het schooljaar een aantal doe-mee-dagen.

Op deze dagen krijgen kleuters de kans om eens een tweetal uurtjes mee te draaien in het klasje waarin ze kort daarna zullen instappen.

Ouders mogen die dag samen met hun kinderen naar de klas komen om 9.00 uur. De kinderen kunnen kennismaken met hun klasgenootjes, de juf, de klas,… De mama, papa, oma,… kan eventueel nog bijkomende vragen stellen aan de juf.
Om 10 uur mogen de ouders hun kinderen dan weer mee naar huis nemen. Zo blijven de kinderen voor hun eerste klaservaring nog een beetje weg uit de drukte van de ochtend en de speeltijd.

Dit schooljaar zijn voor de kleuters van geboortejaar 2018 op volgende data nog doe-mee-dagen gepland:

In coronatijden zijn we genoodzaakt deze doe-mee-dagen anders te organiseren. Meer info ontvangt u via mail.

Voor ouders van nieuwe kinderen organiseren wij een infovoormiddag. Dit moment gaat door in de kleuterschool.

Op dat moment kan u een bezoek brengen in de klassen en zijn al onze kleuterleidsters  en de directie aanwezig voor meer info.

Uw kind is uiteraard ook welkom op deze informatievoormiddag.

21

oktober

2020

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van maandag 9 november 2020
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

9

december
2020

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van maandag 4 januari 2021
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

6

februari
2021

Infovoormiddag

tussen 10 uur en 12 uur in de kleuterschool

Inschrijving noodzakelijk!

directie@antoontje.be

27

januari
2021

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van dinsdag 2 februari 2021 en maandag 22 februari 2021
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

24

maart
2021

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van maandag 19 april 2021
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

 

5

mei
2021

Doe-mee-dag

Voor instappertjes van maandag 17 mei 2021
Van 9 tot 10 uur in het instapklasje in de kleuterschool

 

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb