Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

 

In onze visie staat dat we in onze school als gemeenschap willen werken. Leerlingen moeten dus ook hun stem kunnen laten klinken. Daarvoor bestaat de leerlingenraad. In de leerlingenraad kan zowat alles wat met de Antoniusschool te maken heeft, besproken worden. We leggen daarbij het accent op de kwaliteit van het samen leven en samen leren.

Tijdens de leerlingenraad oefenen we ons in respectvol met mekaar van gedachten wisselen. We zoeken naar een manier waarop iedereen verantwoordelijkheid leert dragen om problemen ter sprake te brengen, om naar oplossingen te zoeken en om mee de schouders te zetten onder het realiseren ervan.

1 keer per maand vergaderen twee afgevaardigden van elke klas van de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) samen met de directeur. Elke klas van de onderbouw wordt vertegenwoordigd via een van hen.

Van elke vergadering van de leerlingenraad wordt een verslag gemaakt. Alle leden van de leerlingenraad krijgen dit verslag en brengen dit voor aan hun eigen klas én aan hun peterklas. Zo blijven alle leerlingen op de hoogte van de besprekingen in de leerlingenraad.

Alle leerlingen van de school kunnen punten voor de vergadering van de leerlingenraad aanbrengen. Dit kan door hun vertegenwoordiger aan te spreken of door gebruik te maken van de brievenbus aan het secretariaat. De leerlingenraad houdt enkel rekening met de briefjes die niet anoniem gepost worden, zodat de schrijver aangesproken kan worden voor meer uitleg.

Op deze manier oefenen we ons engagement voor duurzaam samenleven.

 

 

Vergaderdata 2023 -2024

nog te bepalen

 

 

 

 

 

Samenstelling 2023-2024

Deze enthousiaste leerlingen vertegenwoordigen hun klas :

nog te bepalen

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb