Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming en maatschappelijke zetel

VZW KOBA – Voorkempen
Nooitrust 4
2390 Malle

Leden van het schoolbestuur

  • Fons Goos (voorzitter)
  • Luc Verpoorten (afgevaardigd bestuurder)
  • Werner Cornelis (coördinerend directeur)

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb