Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming en maatschappelijke zetel

VZW KOBA – Voorkempen
Nooitrust 4
2390 Malle

Leden van het schoolbestuur

  • Fons Goos (voorzitter)
  • Luc Verpoorten (afgevaardigd bestuurder)

Wat is een plaatselijk comité?

Zoals de naam doet vermoeden, is een plaatselijk comité een plaatselijke vertegenwoordiging van het schoolbestuur. Zij hebben minder bevoegdheden dan het schoolbestuur, maar zijn rechtstreekser betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van de school.

Leden van het plaatselijk bestuur

  • Aloïs Van Oevelen (voorzitter)
  • Lies Dalemans (secretaris)
  • Johan Verheyen (penningmeester)
  • Dennis De Hoey

Copyright 2019 Antoniusschool vzw | Privacyverklaring | Website door Springweb